Escales de cargol de fusta

Escales de cargol de fusta

Les escales de cargol es caracteritzen per aconseguir comunicar espais a diferents nivells ocupant poca superfície en planta. Això no vol dir que, per aquest motiu, no hagin d’estar perfectament dissenyades i els exemples que us proposem avui mostren escales de...