Prestatgeries de fusta

Prestatgeries de fusta

En el post d’aquest mes us volem proposar alguns exemples de prestatgeries que no només compleixen funció d’element d’emmagatzematge, sinó que ajuden a singularitzar l’espai en què se situen alhora que permeten aprofitar millor les parets...