Parquet i tarima de fusta

Un paviment de fusta natural sempre és sinònim de calidesa i confortabilitat. El fet de disposar d’un ampli ventall d’opcions pel que fa a tipus de fusta, mides de lama i acabats, assegura que sempre podrem trobar la tarima o parquet que s’adapti al nostre estil.

En els parquets de fusta natural, els acabats poden ser molt diversos: oleaginosos, envernissats (a l’aigua o poliuretà), tenyits, decapé… El sistema de col·locació pot ser flotant o encolat, usant-se -en aquest segon cas- aquells parquets que disposen d’una capa noble de major gruix.

El parquet o tarima industrial és un tipus de parquet de fusta natural, encolat en lloses, format per llistonets de 2cm [posats de cantell] i de 2,5 cm de gruix. La seva gran resistència fa d’ell un material apte per a llocs d’ús molt intensiu.

A Fustalia treballem amb les millors marques del mercat i som experts en col·locació de parquet i tarima, parant especial cura en tots aquells ajustos que suposa aquest tipus de pavimentació (ajust de portes, sòcols, etc)

Fustalia disposa d’un servei de postvenda per al manteniment, neteja i restauració dels paviments de fusta.