Política de privacitat

GP Fustalia S.L, garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportats, segons la LOPD. La visita a aquest website no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, però durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran utilitzades per contestar la sol·licitud per la seva part realitzada i per a l’enviament de la mateixa, també seran utilitzades per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació, a l’enviar aquest formulari vostè està acceptat explícitament la recepció dels mateixos , en el cas que no desitgés rebre la nostra informació, únicament hauria d’enviar un correu electrònic sol·licitant la baixa del nostre servei informatiu a comercial@fustalia.es, les seves dades personals formaran part de l’arxiu clients, el destinatari i responsable de l’arxiu i de el tractament de la mateixa és: GP Fustalia SL, amb domicili fiscal a Carrer Molí de Baro 6-a, Pol.Ind. Grab, 08758 Cervelló, BARCELONA, on podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit a l’adreça abans indicada incloent còpia de l’DNI o document identificatiu equivalent.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir a el servei per als que eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari. En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part de la mateixa fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior.

Tots els seus dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius: 1º- a petició seva. 2º- quan hagin deixat de ser necessàries per als fins que van motivar la seva recollida. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l’propietari de la pàgina web.