Finestres de fusta

Finestres de fusta Les finestres de fusta ja no són només un element indicat per a la rehabilitació d’edificis històrics. Gràcies als avenços realitzats en la millora dels mecanismes de tancament i el manteniment, juntament al fet que la fusta sigui un material...
Rehabilitació finestra fusta antiga

Rehabilitació finestra fusta antiga

Davant la reforma d’un habitatge antic o la rehabilitació d’una façana clàssica, sempre es planteja el dubte entre mantenir les fusteries originals o canviar-les per unes de PVC o alumini. El pas del temps pot haver deteriorat l’aspecte exterior de...